Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Adwokat od prawa spadkowego

Prawo spadkowe reguluje kwestię przeniesienia obowiązków i praw majątkowych po śmierci. Moim zadaniem jest pomoc w podjęciu decyzji, czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego w celu ustalenia kolejności dziedziczenia, ustalenia możliwości kwestionowania sporządzonego testamentu, w momencie, kiedy istnieje spór między spadkobiercami, czy też w kwestii nieuregulowanych spraw majątkowych z przeszłości jak, chociażby dokonanie działu spadku, czy dochodzenie należnego zachowku.

Zapraszam do kontaktu
Adwokat Gorzów Wielkopolski

honorarium adwokata
prawo spadkowe 2

W jakich sprawach pomoże specjalista w prawie spadkowym?

Kompleksowa obsługa w zakresie prawa spadkowego

Prawo spadkowe to dziedzina prawa regulująca kwestie dotyczące majątku po śmierci. Dotyczy ono tego, co stanie się z Twoim majątkiem w przypadku Twojej śmierci. Dziedziczenie obejmuje prawa i obowiązki pozostawione przez zmarłą osobę. Określa również nowe prawa i obowiązki, które mogą powstać w wyniku śmierci np. poprzedniego właściciela. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie:

prawo spadkowe 1

Adwokat Karolina Mazurkiewicz

Adwokat Karolina Mazurkiewicz Gorzów Wielkopolski - zapewniamy profesjonalną reprezentację

Oferuję porady prawne, które są poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Pracuję dla dobra klienta i biorę udział we wszystkich powierzonych mi sprawach prawnych. Oferuję najlepszą obsługę i rzetelny sposób rozwiązywania problemów prawnych. Zwracam szczególną uwagę na zasady etyki adwokackiej, które nakazują mi zachować w tajemnicy wszelkie informacje przekazane przez klienta.

Pytania i odpowiedzi

Zachowek przysługuje tylko osobom wymienionym w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Są to:

  • rodzice spadkodawcy,
  • małżonek lub małżonka
  • dzieci, wnuki, prawnuki

którzy byliby powołani do dziedziczenia ustawowego

Prawa dziedziczenia to zbiór zasad, które określają, kto dziedziczy majątek i w jakiej części, gdy ktoś umiera. Kiedy ktoś umiera, jego majątek prawnie należy do osoby lub osób wymienionych w jego testamencie, zaś w przypadku barku testamentu – osób powołanych do dziedziczenia na postawie ustawy.

Prawo spadkowe określa zakres i prawa podlegające dziedziczeniu. Określa ono zakres praw i obowiązków podlegających dziedziczeniu (o charakterze majątkowym) oraz tych, które nie podlegają dziedziczeniu po zmarłym (o innym charakterze osobistym). W prawie spadkowym określono również zasady nabywania i utrzymywania praw do dziedziczenia.

W przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności spadek dziedziczy małżonek/małżonka i dzieci spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych. Małżonek jest jednak dodatkowo chroniony. Przypadający mu udział nie może być mniejszy niż 25% całości spadku.

Dziedziczenie to przejście praw majątkowych zarówno aktywów, jak i pasywów osoby zmarłej na jej dzieci lub innych spadkobierców. Ogólnie rzecz biorąc, dziedziczenie odnosi się do przeniesienia dóbr z jednej osoby na drugą po jej śmierci.

Prawo spadkowe reguluje, kto odziedziczy majątek danej osoby, określa sposób podziału majątku spadkowego oraz zarządu majątkiem spadkowym.

Formularz kontaktowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.