Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – co musi zawierać?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest formą zakończenia stosunku pracy, która może zostać zainicjowana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W tej sytuacji nie obowiązuje standardowy okres wypowiedzenia, a strony mogą ustalić datę zakończenia umowy indywidualnie.

Elementy składające się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron obejmują:

  • datę i miejsce zawarcia porozumienia,
  • dane identyfikacyjne pracownika i pracodawcy,
  • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.
  • ustaloną datę zakończenia umowy,
  • podpisy obu stron.

Odmowa rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Odmowa rozwiązania umowy za porozumieniem stron wymaga wyraźnej zgody obu stron. Może być przedstawiona w formie pisemnej lub ustnej. Jeśli pracodawca nie odpowie na propozycję pracownika, uznaje się, że propozycja została odrzucona. Odmowa zawarcia porozumienia nie prowadzi do rozpoczęcia okresu wypowiedzenia, chyba że pracownik jasno zaznaczy, że w przypadku odmowy porozumienia, pismo staje się formalnym wypowiedzeniem umowy. W przeciwnym razie pracownik pozostaje zatrudniony i może rozwiązać umowę, przestrzegając okresu wypowiedzenia lub próbować osiągnąć porozumienie w sprawie skrócenia tego okresu.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a wypowiedzenie

Wybór między rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron a wypowiedzeniem zależy od indywidualnej sytuacji. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest często preferowane, gdy strony nie chcą przestrzegać okresów wypowiedzenia i zgadzają się na taką formę zakończenia stosunku pracy. W przeciwnym razie, w przypadku wypowiedzenia, mamy do czynienia z jednostronną czynnością, która wymaga zachowania okresu wypowiedzenia.

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zapoznamy się z otrzymanym zapytaniem i dołożymy wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.

Dodaj komentarz

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.