Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Rozdzielność majątkowa – co warto wiedzieć?

Rozdzielność majątkowa to decyzja często podejmowana ze względu na obawy związane z długami współmałżonka oraz chęć ochrony nabytego majątku. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdy jeden z partnerów prowadzi działalność gospodarczą, która niesie ze sobą ryzyko finansowe, takie jak długi cywilne, zaległości podatkowe wobec fiskusa czy wobec ZUS.

Inną częstą motywacją do ustanowienia rozdzielności majątkowej jest sytuacja, w której tylko jeden z małżonków aktywnie przyczynia się do budowania wspólnego majątku, podczas gdy druga strona może nie wykazywać podobnego zaangażowania. Rozdzielność można ustanowić za pośrednictwem notariusza lub poprzez sąd.

Kiedy warto rozważyć rozdzielność majątkową?

Istnieje wiele sytuacji, w których może być to korzystne rozwiązanie dla obu stron. Utrzymanie niezależności majątkowej, uniknięcie trudnego podziału majątku po ewentualnym rozwodzie, czy ochrona majątku przed egzekucjami długów to tylko niektóre z korzyści rozdzielności majątkowej.

Skutki wprowadzenia rozdzielności majątkowej są istotne, ponieważ oznacza to zakończenie stanu wspólności majątkowej i podział majątku na osobiste udziały. Każdy małżonek zarządza od tego momentu swoim majątkiem niezależnie, co zapewnia ochronę przed długami drugiej strony.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami automatycznie powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że niemal wszystko, co zgromadzą, zarobią lub wytworzą, staje się ich wspólną własnością. Jeśli więc pragniemy wprowadzić inny ustrój majątkowy niż ten przewidziany ustawowo, konieczne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • Poprzez sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej, potocznie nazywanej intercyzą, która musi zostać podpisana w formie aktu notarialnego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy obydwoje małżonkowie są zgodni co do konieczności podpisania intercyzy i zgadzają się co do jej treści. Podpisanie intercyzy wymaga wizyty u notariusza i poniesienia kosztów zgodnych ze stawkami taryfy notarialnej.
  • Poprzez postępowanie sądowe – jest to zazwyczaj wykorzystywane w sytuacji, gdy jeden z małżonków postępuje niezgodnie z interesem drugiego lub gdy nie ma zgody na warunki umowy. Jest to również opcja, którą wybierają małżonkowie, którzy starają się uniknąć problemów po ewentualnym rozwodzie. Procedura ta jest uregulowana w art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z ważnych powodów. Wniosek ten wiąże się z koniecznością opłacenia wpisu sądowego i należy go odpowiednio uzasadnić, przedstawiając fakty mające znaczenie dla sprawy oraz dowody na ich poparcie.

Jeśli sąd przychyli się do żądania, rozdzielność majątkowa zostanie ustanowiona z chwilą wskazaną w wyroku.

Skutki wprowadzenia rozdzielności majątkowej

  • Najważniejszym skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest to, że przestaje istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny. Od momentu wprowadzenia rozdzielności, każdy z małżonków posiada udział w składnikach majątku, które wcześniej były objęte wspólnością.
  • Wprowadzając rozdzielność majątkową, przestajemy ponosić odpowiedzialność za długi drugiego małżonka, co sprawia, że indywidualnie wypracowany majątek staje się bezpieczny i odporny na zajęcie przez komornika.

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zapoznamy się z otrzymanym zapytaniem i dołożymy wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.

Dodaj komentarz

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.