Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Prawo rodzinne
Gorzów Wielkopolski – rozwody, podział majątku

Jestem ekspertką, jeżeli chodzi o sprawy rozwodowe, podział majątku, a także tematykę opieki nad dziećmi. Zajmę się również wieloma innymi pokrewnymi zagadnieniami, które obejmuje prawo rodzinne. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji związanej z rozwodem lub separacją, moja kancelaria może Ci pomóc. Pomagam moim klientom zrozumieć proces prawny, chronić ich interesy oraz dążyć do sprawiedliwego rozwiązania.

Oferuję kompleksowe porady prawne dotyczące różnych aspektów prawa rodzinnego, aby zapewnić moim klientom klarowność i pewność w kwestiach związanych z sytuacją rodziną. Rozumiem, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dążę do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników dla moich klientów, zachowując najwyższe standardy etyczne i profesjonalne.

adwokat gorzów alimenty
prawo rodzinne 2

W jakich sprawach pomoże specjalista w prawie rodzinnym i opiekuńczym?

Adwokat Karolina Mazurkiewicz

Adwokat Karolina Mazurkiewicz Gorzów Wielkopolski - zapewniamy profesjonalną reprezentację

Służę fachową wiedzą prawniczą popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Pracuję dla dobra mojego klienta i w pełni uczestniczę w powierzonych mi sprawach prawnych. Zapewniam Państwu najlepszą obsługę i rzetelny sposób rozwiązywania problemów prawnych. Zwracam szczególną uwagę na zasady etyki adwokackiej, które zobowiązują mnie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mi Państwo przekażą.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma ustalonej wysokości alimentów. W zasadzie można żądać dowolnej kwoty. Wysokość świadczenia alimentacyjnego należnego dziecku zależy od jego uzasadnionych potrzeb, a także możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Prawo rodzinne jest zbiorem prawa, które zajmuje się sprawami rodzinnymi, takimi jak małżeństwo, rozwód, opieka nad małoletnimi dziećmi, alimenty, kontakty czy kuratela.

Członkowie rodziny mają prawo do pomocy ze strony społeczeństwa w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu.

Rodzina ma prawo do mieszkania odpowiedniego do życia rodzinnego i dostosowanego do potrzeb jej członków.

Rodzina ma prawo do odpowiedniej ochrony, zwłaszcza do ochrony swoich najmłodszych członków przed nadużyciami i negatywnymi wpływami mediów.

Najczęściej prawem rodzinnym zajmują się prawnicy rodzinni. Prawnicy ci specjalizują się w kwestiach takich jak rozwód, adopcja, opieka i inne spory związane z prawem rodzinnym.

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który zajmuje się kwestiami prawnymi powstałymi w rodzinie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje podstawowe instytucje prawa rodzinnego. Stosunki rodzinne są normowane również przez Kodeks cywilny.

Zazwyczaj w przypadku rozwodu sąd przyznaje opiekę nad dziećmi jednemu z rodziców. Tylko w sytuacji zgodnego sprawowania władzy rodzicielskiej przez obydwoje rodziców – istnieje możliwość pozostawienia władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców.

Formularz kontaktowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.