Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Adwokat nieruchomości Gorzów Wielkopolski

Nieruchomość, zgodnie z definicją prawa cywilnego to rodzaj rzeczy. Do nieruchomości zalicza się grunty, które stanowią odrębny przedmiot własności i budynki trwale związane z gruntem lub części budynków, jeżeli prawnie stanowią one odrębny od gruntu przedmiot. Prawo nieruchomości obejmuje wiele aspektów dotyczących własności gruntu. Zakup, sprzedaż, wynajem, dziedziczenie czy zarządzanie nieruchomościami to procesy, które niosą ze sobą wiele skomplikowanych aspektów prawnych. Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo i pewność, że każda transakcja jest przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie nieruchomości.

prawo nieruchomosci 1
prawo nieruchomosci 3

W jakich sprawach pomoże specjalista w prawie nieruchomości?

Adwokat Karolina Mazurkiewicz

Adwokat Karolina Mazurkiewicz Gorzów Wielkopolski - zapewniamy profesjonalną reprezentację

Mam wieloletnie doświadczenie prawnicze. W pełni angażuję się w powierzone mi zagadnienia prawne i działam na korzyść mojego klienta. Jestem w stanie zapewnić niezawodne rozwiązania i najlepszą obsługę. Zwracam uwagę na zasady etyki prawniczej. Oznacza to, że wszelkie informacje, które do mnie prześlesz, muszą być zachowane w tajemnicy.

Pytania i odpowiedzi

Istnieje możliwość zakupu ziemi rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem. Osoba niebędąca rolnikiem nie może kupić ziemi rolnej, jeśli jej działka jest większa niż 1 ha. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący jest krewnym sprzedającego. W przypadku zakupu mniejszych działek sytuacja może być inna. Jeśli powierzchnia jest mniejsza niż 10 000 m2, będzie ona traktowana jako mniejsza działka. Osoby, które nie są rolnikami, mogą nabyć takie działki. Jednak do takich działek prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Rolnictwa nie będzie miał prawa pierwokupu, jeśli działka rolna o powierzchni mniejszej niż 1 ha zostanie zakupiona przez osobę spokrewnioną ze sprzedającym. Taka działka może być zakupiona bez ograniczeń. Ważne jest, aby sprawdzić, czy nabywca należy do członków rodziny, którzy mają prawo skorzystać z tego prawa.

Księgi wieczyste zawierają najważniejsze informacje o nieruchomościach znajdują się w publicznym systemie baz danych. W księgach wieczystych zawarte są informacje o nieruchomościach i zagadnieniach prawnych, informacje o roszczeniach i ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością, zabezpieczeniach hipotecznych, użytkowaniu, służebnościach itp.

Celem systemu ksiąg wieczystych jest ułatwienie i ochrona transakcji na rynku nieruchomości. Każdy może uzyskać dostęp do ksiąg wieczystych korzystając z internetu ponieważ są one dostępne online, co oznacza, że każdy zainteresowany ma dostęp do informacji o stanie nieruchomości.

Można sprawdzić, kto jest właścicielem gruntu, stosując jedną z dwóch metod:

  1. Pierwszą metodę można zastosować, jeśli zna się numery ewidencyjne działek, ale nie zna się numerów ksiąg wieczystych. W takim przypadku należy zwrócić się do Państwowego Rejestru Gruntów w celu uzyskania danych z księgi wieczystej. Wówczas właściwy starosta powiatowy wydaje dane z Państwowego Rejestru Gruntów.

  2. Druga metoda jest przeznaczona dla osób, które znają numer księgi wieczystej, ale nie znają numeru ewidencyjnego działki. W takim przypadku można wystąpić do właściwego sądu o wydanie odpisu księgi wieczystej.

Obie opcje pozwalają ustalić właściciela nieruchomości. W obu przypadkach jednak, aby uzyskać dostęp do informacji o właścicielu, należy wykazać interes prawny. Zamiar nabycia nieruchomości nie przesądza automatycznie o posiadaniu tytułu prawnego.

Zasiedzenie to nabycie prawa własności w związku z upływem czasu. Ma ono na celu ujednolicenie sposobu wykonywania praw oraz zwiększenie pewności obrotu gospodarczego. Upływ czasu pozwala na nabycie własności rzeczy po:

  • Dla nieruchomości nabytej w dobrej wierze okres ten wynosi 20 lat
  • Dla nieruchomości nabytej w złej wierze okres ten wynosi 30 lat
  • Dla ruchomości okres ten wynosi 3 lata.

Na czas trwania sprawy o zasiedzenie ma wpływ stopień złożoności sprawy i charakter nieruchomości. Niestety, w tego typu sprawach nie można liczyć na ich szybkie rozstrzygnięcie. Średni czas rozstrzygania spraw o zasiedzenie wynosi od 3 do 4 lat. Od decyzji sądu pierwszej instancji można się odwołać w postępowaniu apelacyjnym. W niektórych przypadkach sprawa może zostać skierowana do Sądu Najwyższego. To znacznie wydłuża czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy.

Aby uniknąć zasiedzenia nieruchomości, należy udowodnić, że nie zostały spełnione okoliczności, które do niego doprowadziły. Można to zrobić, wykonując poniższe kroki:

  • Należy wykazać, że w toku trwania postępowania nie upłynął termin zasiedzenia nieruchomości,
  • Należy wykazać, że posiadacz nieruchomości nie władał nią jak właściciel,
  • Należy udowodnić, że bieg terminu zasiedzenia został zawieszony lub przerwany,
  • Poprzez podważenie statusu i zamiarów osoby, która podaje się za samoistnego posiadacza nieruchomości i zamierza nabyć ją w drodze zasiedzenia.

Każda z wyżej wymienionych sytuacji musi być poparta dowodami i przygotowana do procesu.

Formularz kontaktowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.