Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Wynagrodzenie adwokata? Ile kosztuje prawnik w Gorzowie? Adwokat – cennik Gorzów Wlkp.

Nie ma jednej, prostej odpowiedzi dotyczącej wysokości honorarium adwokata. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanej długości postępowania.

Ile kosztuje porada prawna w Gorzowie? Koszt porady prawnej Gorzów Wlkp.

Koszt porady prawnej w mojej Kancelarii to kwota 200 zł.

Istnieje możliwość udzielenia porady online w tym celu zapraszam do zapoznania się z informacjami w zakładce e-porady.

Ile wynosi wynagrodzenie adwokata za reprezentację w sprawie? Honorarium adwokata Gorzów.

Wynagrodzenie zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy.

Ustalając wysokość honorarium za reprezentację,  bierzemy są pod uwagę minimalne stawki honorarium ustalone  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (z dnia 22 października 2015 r.)

Zgodnie z §2  ww. rozporządzenia minimalne stawki honorarium w sprawach cywilnych,  oraz w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych – w zależności od wartości przedmiotu sporu  – wynoszą :

  • do 500 zł —  90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500,00 zł — 270 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000zł — 900 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł — 1.800 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 50.000zł — 3.600 zł;
  • powyżej 50.000zł do 200.000zł — 5.400 zł;
  • powyżej 200.000 zł do 2.000.000zł — 10.800 zł;
  • powyżej 2.000.000zł do 5.000.000zł –15.000 zł;
  • powyżej 5.000.000zł — 25.000 zł.

Należy zwrócić uwagę, iż rozporządzenie wskazuje stawki minimalne.

W przypadku spraw nieprocesowych np. rodzinnych czy spadkowych wysokość honorarium uzależnione jest od  rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanej długości postępowania.

Wynagrodzenie płatne jest z góry przed wszczęciem, bądź przed włączeniem się do trwającego już postępowania. Jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zapłaty ustalonego honorarium w kilku ustalanych indywidualnie  ratach.

Ile będzie kosztowało poprowadzenie Twojej sprawy? Koszt adwokata Gorzów Wlkp.

Jeśli chcesz poznać przybliżoną stawkę wynagrodzenia za poprowadzenie Twojej sprawy, wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy, opisując w kilku zdaniach stan faktyczny oraz Twoje stanowisko w sprawie.  

W ciągu 24h otrzymasz informację zwrotną z orientacyjną stawką honorarium za poprowadzenie Twojej sprawy.

Kto płaci za adwokata po przegranej sprawie?

W przypadku spraw procesowych, to strona przegrywająca proces pokrywać będzie koszty zawiązane z udziałem adwokata strony która proces wygrała, jeśli w toku postępowania został złożony wniosek o zasądzenie tych kosztów.  Najczęściej koszty zastępstwa procesowego ustalane  są zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W przypadku spraw nieprocesowych takich jak np. stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie kontaktów z dzieckiem, itp. każda ze stron ponosi koszty związane z własnym udziałem w sprawie, co oznacza, iż każdy uczestnik postępowania ponosi koszt pełnomocnika we własnym zakresie. Oczywiście są również wyjątki od tej zasady określone w §2 i 3 art. 520 kpc, jednakże słuszność obciążenia kosztami postępowania jednego z uczestników musi zostać prawidłowo wykazana przed Sądem.

Jak jest rozliczana stała obsługa prawna?

Zarówno sposób rozliczenia jak i wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie w zależności od przewidywanego zapotrzebowania danego przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej.

Rozliczenia dokonywane mogą być w formie ryczałtu (stałej miesięcznej stawki niezależnej od ilości powierzonych/prowadzonych spraw i bez godzinowego limitu  pracy adwokata), rozliczenia godzinowego (zapłata na podstawie miesięcznego rozliczenia za godzinę pracy adwokata) lub  rozliczeń mieszanych.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.