Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Jak wziąć rozwód? Adwokat Rozwód Gorzów Wlkp. Pozew

Rozwód nie zawsze jest sposobem na rozwiązanie problemów małżeńskich, ale może być konieczny, jeśli istnieją między małżonkami różnice nie do pogodzenia bądź pojawiają się problemy nie do przejścia. Jest to jedna z najbardziej bolesnych decyzji, jakie małżeństwo może podjąć, ale czasami kontynuacja małżeństwa po prostu nie wchodzi w grę. Istnieje wiele powodów, dla których ludzie decydują się na rozstanie, od niezgodności charakterów, braku intymności po nadużycia i uzależnienia.

Rozstanie to bardzo stresujący czas. W rezultacie wiele osób doświadcza podczas tego postępowania obaw, lęku, a nawet depresji nie tylko dlatego, że jest to diametralna zmiana w ich życiu, ale również dlatego, że nie wiedzą, co się może wydarzyć. Może to mieć negatywny wpływ na ich ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Tu z pomoc przychodzą adwokaci z Gorzowa Wielkopolskiego. Adwokat rozwodowy może pomóc Ci w przezwyciężeniu zamieszania emocjonalnego związanego z procesem rozwodowym, pomagając Ci ustalić, jakie masz prawa i realne możliwości oraz zapewnić reprezentację w postępowaniach sądowych. Jedną z najczęstszych obaw przed rozstaniem są trudności finansowe i pytanie, jak sobie poradzić samodzielnie. Jednak i te problemy można rozwiązać już podczas procesu.

kancelaria radcy prawnego do spraw rozwodów prawnik Karolina Mazurkiewicz Gorzów Wielkopolski

Adwokat Karolina Mazurkiewicz specjalizuje się w sprawach rozwodowych i rozumie, że rozwód to trudny czas dla jej klientów i często niesie ze sobą wiele negatywnych emocji, w tym lęk, stres i depresję. Jestem tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać doradztwo i pomoc prawną w sprawach rozwodowych już dziś.

Przygotuj się na zmiany. Decyzja o rozwodzie to dopiero początek

Rozwód to bolesny proces, który wpływa na wszystkie aspekty Twojego życia – od finansów po samopoczucie emocjonalne. Jednak ważne jest, aby wiedzieć, co dzieje się podczas postępowania rozwodowego, aby lepiej przygotować się na zmiany, które nadejdą wraz z tym zmieniającym życie wydarzeniem. Rozstanie może wpłynąć na prawa i obowiązki rodziców na wiele sposobów. Gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd rozstrzyga kwestie związane m.in. z miejscem zamieszkania dzieci, władzą rodzicielską, wysokością obowiązku alimentacyjnego oraz kontaktach z dziećmi w sposób najlepszy dla dobra małoletnich dzieci.

Ponadto orzekając rozwód Sąd może rozstrzygać czy drugiemu małżonkowi przysługiwać będą alimenty, a także, w jaki sposób małżonkowie mają korzystać ze wspólnego mieszkania po rozstaniu. Powodem, dla którego można ubiegać się o alimenty może być pogorszenie stopy życiowej bądź znalezienie się w niedostatku, w zależności od rozstrzygnięcia Sądu, który z małżonków ponosi winę rozpadu małżeństwa.

zapewniamy profesjonalną reprezentację w sprawach z zakresu prawa cywilnego prawnik Karolina Mazurkiewicz Gorzów wielkopolski

Rozpad małżeństwa jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do zniesienia dla dwojga ludzi. Po latach związek może okazać się nieznośny, a jeden lub oboje z partnerów mogą czuć się niezadowoleni. Czasami może się wydawać, że to niezadowolenie nigdy nie zniknie. Może pojawić się szereg uczuć i emocji, takich jak gniew, zazdrość, poczucie winy, smutek i inne.

W dzisiejszych czasach rozstanie nie jest już czymś, co zdarza się tylko wtedy, gdy jeden z małżonków tego chce. Często oboje małżonkach godzi się na rozstanie. Jednak nadal istnieje wiele kwestii prawnych, które należy wziąć pod uwagę przy przesłankach orzeczenia rozwodu.

A zatem rozwód – z winą, czy bez winy? Małżonkowie mogą rozwieźć się bez winy tylko wówczas gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

Istnieje szereg powodów, dla których można domagać się stwierdzenia winy przez Sąd, takich jak zdrada, chorobliwa zazdrość, przemoc, uzależnienie czy też zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli choć jeden z małżonków żąda ustalenia winy jednej ze stron, wówczas Sąd będzie zobowiązany do ustalenia kto był winny zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czym skutkuje ustalenie winy przez Sąd w rozkładzie małżeństwa? Przede wszystkim wpływa na możliwość dochodzenia alimentów od drugiego małżonka. Małżonek winny rozpadu małżeństwa może zostać zobowiązany do płatności alimentów mających wyrównać poziom życia drugiego małżonka. W takim przypadku małżonek, który znalazł się w gorszej sytuacji, ma prawo do alimentów, zaś żądanie to nie jest ograniczone w czasie. Obowiązek może istnieć tak długo, jak długo standard życia drugiego małżonka po prostu się nie polepszy. Podejmując decyzję, należy pamiętać, że postępowanie bez orzekania o winie będzie znacznie krótsze i mniej „emocjonalne” niż rozstrzygając o winie. Ponadto należy pamiętać, że wina drugiego małżonka będzie musiała zostać udowodniona w sądzie np.: świadkami, dokumentami, zdjęciami. Co istotne wina rozpadu małżeństwa nie wpływa na podział majątku wspólnego.

pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych prawnik Karolina Mazurkiewicz

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem?

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednak w przypadku braku możliwości porozumienia się rodziców, nadużywania władzy przez jednego z rodziców bądź rażących zaniedbań wobec dziecka – Sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając ją drugiemu, a w niektórych przypadkach całkowicie pozbawiając drugiego rodzica władzy rodzicielskiej. Należy pamiętać, że władza rodzicielska nie wpływa na możliwość kontaktowania się z dzieckiem. A zatem niezależnie czy rodzic ma pełną władzę rodzicielską, czy też ograniczoną (bądź ogóle jej nie ma) w dalszym ciągu ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

W sytuacji, gdy rodzice nie potrafią ustalić między sobą częstotliwości spotkań drugiego rodzica z dzieckiem – kontakty ustalane są przez Sąd w „sztywno” w ustalonych terminach i godzinach. Istotne zdaje się być to, że sądowe ustalenie kontaktów rodzi nie tylko uprawnienie rodzica, ale również obowiązki z niego wynikające dla każdego z rodziców.

Alimenty na dziecko?

Tu najistotniejsze są dwie rzeczy: usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodzica. Potrzeby dziecka oraz wszystkie koszty związane z jego utrzymaniem należy zatem udokumentować i szczegółowo rozpisać (w skali miesiąca, w skali roku). Wysokość alimentów orzeczonych przez Sąd uzależniona będzie od kosztów utrzymania dziecka oraz możliwości finansowych rodziców.

Ustalenie sposobu korzystania z mieszkania?

Czasami zdarza się, że pomimo rozstania – byli małżonkowie zamieszkują wspólnie. Wówczas Sąd może określić, w jaki sposób byli małżonkowie, mają korzystać z mieszkania, „wydzielić” pokoje, części wspólne itd. W sytuacjach wyjątkowych, w których dalsze wspólne zamieszkiwanie jest po prostu niemożliwe z uwagi na rażąco naganne zachowanie drugiego małżonka – Sąd może nakazać opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania. Pamiętać jednak należy, że są to sytuacje wyjątkowe, a zachowanie musi być obiektywnie naganne. Co więcej, obowiązek udowodnienia zachowania drugiego małżonka spoczywa na osobie żądającej takiego rozstrzygnięcia.

postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych prawnik Karolina Mazurkiewicz Gorzów wielkopolski

Procesy o rozwód nigdy nie są proste

Rozwód nie jest prostym postępowaniem nie tylko z uwagi na ilość kwestii rozstrzyganych przez Sąd, ale również emocje, które wiążą się z rozpadem małżeństwa. Skorzystanie z pomocy adwokata z pewnością ułatwi Ci przejście przez ten trudny etap w życiu, zapewniając ochronę Twoich praw, odpowiednią reakcję na każdą czynność w postępowaniach sądowych, a także wsparcie na sali rozpraw i nie tylko. Powodzenie postępowania rozwodowego jest bezpośrednio związane z właściwym przygotowaniem się do niego. Jeśli chodzi o prawo rodzinne czy też prawo karne bądź sprawy dotyczące prawa gospodarczego oraz spółek prawa handlowego i sprawy rozwodowe potrzebujesz adwokata, który zrozumie Twoje potrzeby i zapewni najlepszą obsługę prawną. Jeśli podjąłeś decyzję o rozstaniu, lecz w dalszym ciągu masz obawy lub nie czujesz się dobrze przygotowany do swojej sprawy, być może nadszedł czas, abyś skontaktował się z kancelarią adwokacką, która świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie i zasięgnął porady prawnika.

Przygotowując się do spotkania z adwokatem, zabierz ze sobą następujące dokumenty:

  • odpis aktu małżeństwa;
  • odpisy aktów urodzenia dzieci (oraz nr PESEL);
  • listę kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, dzieci – potrzebne będą również dokumenty tj. potwierdzenia przelewów, faktury imienne itp.;
  • dokumentację medyczną (w przypadku leczenia chorób przewlekłych).

Adwokat Karolina Mazurkiewicz jest doświadczonym adwokatem w zakresie prawa rozwodowego. Jej kancelaria adwokacka znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim, dzięki czemu jest blisko klientów. Adwokat Mazurkiewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie spadkowym.

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest koszt rozwodu?

adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski oferuje pomoc prawną administrator opublikował

Opłata sądowa za pozew rozwodowy dotyczący orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie czy też bez wynosi 600 zł. Jeżeli rozwód nie będzie rozstrzygał o winie, połowa tej opłaty zostanie Ci zwrócona po zakończeniu postępowania. Wynagrodzenie, które otrzymuje adwokat od swojego klienta w sprawach o rozwód ustalane jest indywidualnie w zależności charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania.

Kto płaci za rozwód?

prowadzenie spraw o podział majątku małżonków adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski

Opłatę sądową niezależną od wartości przedmiotu sporu, ponosi osoba składająca pozew rozwodowy. Zwykle koszty postępowania ponosi każdy z małżonków po połowie, o czym Sąd rozstrzyga w wyroku kończącym postępowanie w sprawie. W sytuacji, gdy ustalana jest wina rozpadu małżeństwa koszty rozwodu ponosi małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa (w tym również koszty adwokata małżonka niewinnego).

Ile może trwać rozwód?

pomoc prawna w sprawach rozwodowych - prawnik karolina mazurkiewicz gorzów wlkp podmiot odpowiedzialny

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku zgodnego stanowiska małżonków postępowanie może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Lecz rozwód może być procesem długotrwałym, w szczególności, gdy rozstrzygana jest wina, jeden z małżonków nie wyraża zgody na orzeczenie rozwodu, bądź istnieje konflikt w zakresie władzy rodzicielskiej. Aby zachować integralność prawa i zapewnić każdej stronie równe szanse, sprawa może być kilkukrotnie odraczana co może potrwać nawet ok. 1-3 lat. Moja kancelaria adwokacka zajmuje się obsługą prawną klientów w zakresie spraw prawa rodzinnego oraz pomoże szybko i pomyślnie zakończyć sprawę rozwodową.

Rozwód a podział majątku małżonków?

usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski

Co do zasady ustawowa współwłasność małżeńska trwa do czasu rozwiązania małżeństwa, a zatem do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Istnieje możliwość dokonania podziału majątku wspólnego w trakcie trwania procesu o rozwód, jednakże tylko wtedy gdy małżonkowie są zgodni zarówno co do wartości majątku, jak i sposobu jego podziału.
Niestety w zdecydowanej większości postępowanie o podział majątku jest równie trudne, jak postępowanie rozwodowe, zaś byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia. Wówczas podział majątku toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym – po ustaniu ustawowej wspólności małżeńskiej. Moja kancelaria prawna świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa majątkowego, prawa cywilnego i prawa rodzinnego.

Ile czeka się na rozwód w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2022?

pomoc prawna z zakresu prawo rodzinne oraz w sprawach karnych adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski

Rozwód może być kontrowersyjnym i długotrwałym procesem. Długość postępowania rozwodowego zależy przede wszystkim od stanowiska każdego z małżonków. Wiele par decyduje się na rozwód bez winy, co jest najszybszym sposobem na rozwiązanie małżeństwa. Proces ten zwykle kończy się w ciągu kilku 1-2 rozpraw, ale czas oczekiwania na rozprawę może się różnić w zależności od Sądu.

Ile czasu przysługuje sądowi na wyznaczenie rozprawy rozwodowej w 2022 roku?

adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski udziela pomocy prawnej z zakersu prawo rodzinne

Pierwsza rozprawa w sprawie odbędzie się po 2-4 miesiącach. W zależności od konkretnego Sądu i konkretnego sędziego rozprawa może zostać wyznaczona wcześniej lub później. Pierwsza rozprawa może odbyć się znacznie szybciej, jeśli w sprawie złożono wnioski o zabezpieczenie na czas procesu np. miejsca zamieszkania dziecka czy alimentów.

Od czego zacząć przy rozwodzie?

kancelaria adwokacka adwokat karolina mazurkiewicz oferuje profesjonalne porady prawne gorzów wielkopolski

Złożenie pozwu rozwodowego jest pierwszym krokiem do rozwodu. Pozew musi być sporządzony na piśmie, spełniać wszystkie wymogi prawne i zawierać informacje, które mogą umożliwić sądowi orzeczenie trwałego i zupełnego rozwiązania małżeństwa. Pozew o rozwód to dokument informacyjny, który małżonkowie składają w celu uzyskania rozwodu. Zawiera on szczegóły dotyczące małżeństwa i powodów, dla których chcą je zakończyć.

Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski oferuje pomoc w zakresie sporządzania pism

Tak. Pozew można napisać samodzielnie, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz złożyć w dwóch egzemplarzach do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Pozew musi jednak spełniać wymogi formalne, w związku z czym, nawet jeśli nie zamierzasz korzystać z usług prawnika w postępowaniu, warto zwrócić się do adwokata, aby przygotował w naszym imieniu pozew co pozwoli uniknąć konieczności uzupełniania braków formalnych oraz skróci okres oczekiwania na termin rozprawy.

Czy rozwód i separacja jest tym samym?

kancelaria adwokacka adwokat karolina mazurkiewicz reprezentuje swojego klienta gorzów wielkopolski

Nie. Orzekając separację Sąd Okręgowy I instancji stwierdza nietrwały rozpad pożycia małżeńskiego. A zatem małżeństwo trwa nadal, zaś małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, wierności itd. Separacja orzekana jest na żądanie jednego z małżonków, gdy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego, lecz istnieją możliwości powrotu do wspólnego pożycia i kontynuacji małżeństwa.

Skąd wziąć odpis wyroku rozwodowego?

kancelaria adwokacka adwokat karolina mazurkiewicz reprezentuje swojego klienta w sprawach sądowych dane teleadresowe

W celu otrzymania odpisu prawomocnego wyroku należy złożyć odpowiedni wniosek w biurze podawczym Sądu Okręgowego, w którym toczyło się postępowanie lub za pośrednictwem poczty. Wysokość opłaty, którą należy uiścić za odpis prawomocnego wyroku wynosi 20 zł za każde zaczęte 10 stron odpisu.

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód w Gorzowie Wlkp.?

kancelaria adwokacka karolina mazurkiewicz z gorzowa wielkopolskiego oferuje pomoc adwokata w procesach rozwodowych

Jeśli zdecydowałeś się wystąpić o rozwód i zastanawiasz się, gdzie złożyć swoje dokumenty, odpowiedź brzmi, że należy je złożyć w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mieszka I. W budynku Sądu Okręgowego mieści się biuro podawcze gdzie można złożyć pozew osobiście oraz kasa sądu gdzie można uiścić opłatę od pozwu. Pozew o rozwód Gorzów Wlkp. można nadać również listem poleconym na adres Sądu, wówczas do pozwu należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Jakie prawa ma ojciec dziecka po rozwodzie?

kancelaria adwokacka karolina mazurkiewicz oferuje pomoc awokata w sprawach cywilnych w gorzowie wielkopolskim wytworzył

Prawa ojca po rozwodzie są często źle rozumiane przez społeczeństwo. Obydwoje rodziców ma takie same prawa rodzicielskie. Jednak na skutek rozwodu prawa te mogą zostać ograniczone jednemu z rodziców – zarówno ojcu, jak i matce. Rozstrzygnięcia w tej kwestii zależne są od danej, konkretnej sprawy – każda sprawa jest inna, zaś Sąd kieruje się dobrem małoletnich dzieci. Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w polubownym, czy spornym rozwodzie, zawsze ważne jest, aby znać swoje prawa jako ojca.

Kto dostanie opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

kancelaria adwokacka adwokat karolina mazurkiewicz oferuje pełne zaangażowanie w sprawy swoich klientów

Kierując się wyborem rodzica, pod którego pieczą pozostanie małoletnie dziecko Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednak w przypadku braku możliwości porozumienia się rodziców, nadużywania władzy przez jednego z rodziców bądź rażących zaniedbań wobec dziecka – Sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając ją drugiemu, a w niektórych przypadkach całkowicie pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej.

Jak sprawdzić status sprawy rozwodowej?

adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski prowadzi sprawy rozwodowe administrator dokument

Najprostszym i najpewniejszym sposobem jest udanie się do Sądu Okręgowego, w którym toczy się postępowanie, a następnie wystąpienie o udostępnienie akt postępowania do wglądu.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata?

kancelaria adwokacka prawnik karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski specjalistka od spraw rozwodowych

Koszt poprowadzenia sprawy przez adwokata w Gorzowie Wielkopolskim uzależniony jest od wielu czynników: charakteru, powagi, złożoności sprawy, a także przewidywanej długości postępowania.

Jaki zakres usług zapewnia Kancelaria adwokacka?

kancelaria prawna adwokat karolina mazurkiewicz gorzów wielkopolski zapewnia profecjonalną pomoc prawną swoim klientom

Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej Gorzów to kluczowa decyzja. Przeszukiwanie wszystkich prawników oraz radców prawnych może być zniechęcające, aby znaleźć tego, który jest odpowiedni dla Ciebie i Twojej sprawy. Więc zanim podejmiesz taką decyzję, powinieneś widzieć, czego szukać u prawnika i jak go znaleźć. Czego szukać, kiedy wybierasz swojego adwokata? Ważne jest, abyś znalazł osobę, która wysłucha Twoich potrzeb, zaproponuje kompleksową pomoc prawną oraz zapewni stałą obsługę podczas rozwiązania Twoich problemów i w jak najlepszy sposób przeprowadzi Cię przez Twój proces rozwodowy. Powinieneś również dowiedzieć się, w czym specjalizuje się dana kancelaria radcy prawnego czy też kancelaria adwokacka oraz jakie usługi prawne oferuje. Adwokat Gorzów.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.