Adwokat Gorzów - logo Kancelarii Adwokackiej Karolina Mazurkiewicz

Uzyskiwanie odszkodowań Gorzów Wielkopolski

Oferuję pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za poniesione krzywdy.

Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym osobom poszkodowanym w wyniku szkody spowodowanej wypadkiem lub innym zdarzeniem. Kwota odszkodowania powinna być odpowiednia, aby zrekompensować utratę zysków i wyrządzoną szkodę.

Jedną z najtrudniejszych i najbardziej niepewnych dziedzin prawa są sprawy odszkodowawcze. Uzyskanie odszkodowania bądź zadośćuczynienia bez prawnika może być trudne, ale z moją pomocą masz znacznie większe szanse na wygranie sprawy i otrzymanie należnego Ci świadczenia.

odszkodowania 3
odszkodowania 1

W jakich sprawach pomoże specjalista w prawie odszkodowania?

Adwokat Karolina Mazurkiewicz

Adwokat Karolina Mazurkiewicz Gorzów Wielkopolski - zapewniamy profesjonalną reprezentację

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. W powierzone mi sprawy prawne angażuję się w 100%. Działam również w najlepiej pojętym interesie mojego klienta. Jestem w stanie zapewnić niezawodne rozwiązania i doskonałą obsługę. Zwracam baczną uwagę na zasady etyki adwokackiej. Wszelkie informacje przekazane mi przez klienta muszą być zachowane w tajemnicy.

Pytania i odpowiedzi

Odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym poszkodowanemu, który doznał uszczerbku bądź została mu wyrządzona szkoda tzn. naruszone zostały jego dobra i interesy prawnie chronione.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Celem i funkcją zadośćuczynienia jest zrekompensowanie poszkodowanemu jego krzywdy. Wysokość świadczenia nie powinna przekraczać szkody na osobie lub szkody majątkowej. Zadośćuczynienie za krzywdę następuje przez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

W pierwszej kolejności należy niezwłocznie zgłosić wypadek na policję. Dopiero wtedy można ubiegać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jeśli nie znasz sprawcy, zgłoś wypadek do dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ten rozpocznie likwidację szkody i przekaże dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe (np. za otrzymane obrażenia ciała).

Aby można było skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód należy spełnić następujące warunki:

  • Ubezpieczyciele kierowców, którzy uczestniczyli w wypadku muszą być uczestnikami BLS.
  • Maksymalna wysokość szkody nie może przekroczyć
    30 000 zł.
  • Nie mogą wystąpić szkody osobowe – BLS będzie likwidował tylko szkody materialne.
  • Zdarzenie miało miejsce w Polsce, a samochody były ubezpieczone w lokalnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

W kolizji mogą brać udział tylko dwa pojazdy. O winie decydowali policjanci lub kierowcy.

Wszelkie odszkodowania oraz rekompensaty, które służą wyłącznie jako wynagrodzenie za szkody lub straty są zwolnione z podatku VAT.

Formularz kontaktowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny.